کسب‌و‌کار

چگونه بازاریابان بی‌تو‌بی از شبکه‌های اجتماعی برای شروع کار خود استفاده می‌کنند؟

چگونه بازاریابان بی‌تو‌بی از شبکه‌های اجتماعی برای شروع کار خود استفاده می‌کنند؟

اصلا عجیب نیست که بسیاری از مدیران هنوز معتقدند شبکه‌های اجتماعی برای کار آن‌ها مناسب نیست؛ اما بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی برای بازاریابان مزیت‌های بسیا...