روابط و خانواده

انجام این کارها با فرزندانتان، شما را کارآفرین بهتری می‌کند.

انجام این کارها با فرزندانتان، شما را کارآفرین بهتری می‌کند.

سال‌ها پیش تصور می‌کردم برای اینکه کارآفرین بهتری باشم، نباید به فکر بچه‌دار شدن باشم. تمرکز و فداکاری که اداره‌ی یک کسب و کار از انسان می‌گیرد، زمان و انرژی مو...
۵ لازمه برای حفظ رابطه عاشقانه در دوره توسعه کسب و کار

۵ لازمه برای حفظ رابطه عاشقانه در دوره توسعه کسب و کار

شروع کسب و کار جدید بدون نگرانی درباره‌ی حفظ رابطه‌ی عاشقانه امری دشوار برای دو نفر درگیر در رابطه می‌تواند باشد. بیش‌تر شدن ساعات کار همراه با استرس زیاد و مسئ...