رهبری

۵۰ اصل مدیر موفق بودن

۵۰ اصل مدیر موفق بودن

یک شبه نمی‌توان مدیری موفق شد؛ اما با نظم، سخت‌کوشی و تعهد به پیشرفت از طریق تجربه، می‌توان به موفقیت در اصول مدیریتی دست یافت. برخلاف آن‌چه بعضی می‌گویند، هیچ‌...